Изградња хладњаче у Товладићу

На подручју општине Котор Варош производња јагодичастог воћа, прије свега-малине, је  у узлазној путањи. С друге стране на подручју Котор Вароша не постоје складишни капацитети за пријем произведеног воћа и за њихово чување. Из тог разлога, подизање хладњаче и пратећих објеката за пријем и чување је неопходно за одржавање производње и њено ширење. Један од чланова Удружења „Малинар“, Невен Антонић, одлучио је да сопственим новчаним средствима у Товладићу изгради хладњачу за малине, чији капацитет ће бити око 8 тона.

Претходно је израђена анализа сектора јагодичастог воћа која даје оправдање за изградњу оваквог објекта.  С бзиром на развијеност сировинске базе на подручју општине, тенденцију раста производње  и  чињеницу  да  на  подручју  општине  не постоји  капацитет  за складиштење и чување, инвеститор Невен Антонић, би изградњом предложеног објекта био без  конкуренције. Осим тога, високе цијене смрзнуте малине на тржишту, гарантују високу профитабилност као и чињеница да не постоји значајнија препрека извозу ове робе, а откупљивачи би једном седмично одвозили откупљене малине.

„Након изградње хладњаче за воће и поврће дугорочно ће се ријешити проблеми са којима са сусрећу произвођачи малина, а прије свега недостатак простора за складиштење убраног воћа на подручју наше општине“, рекао је Александар Станић, предсједник Удружења „Малинар“.

Изградња оваквог објекта би обухватила простор за прихват робе, за њено потхлађивање, класирање и за смрзавање до -35 С°(за смрзавање малине је потребно обезбиједити  тзв.  шок-тунеле  за  брзо  смрзавање).