ЈАВНИ ОГЛАС ШГ “ВРБАЊА“ КОТОР ВАРОШ : ПРОДАЈА ОТПИСАНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ВЕЋ ОД 160,00 КМ

ШГ “ Врбања“ Котор Варош

Број: 01-819-1/2019

Датум:05.04.2019.године

Четири теренска возила, марке Лада Нива 4*4 и једно возило за превоз путника мини-обус марке “Ивеко” предмет су продаје Шумског газдинства “Врбања” Котор Варош.
У огласу се истиче како право учешћа на јавној лицитацији – продаји возила имају сва заинтересована правна и физичка лица, која до одређеног рока уплате 10 % укупне почетне цијене возила за које лицитирају на благајни Предузећа и доставе комисији доказ о уплати кауције (најкасније до 11.04.2019.г.до 12.00 часова). По завршетку лицитације биће прихваћена понуда најбољег понуђача, којем ће на крају бити и продато возило. Учесници лицитације који нису понудили најповољнију понуду имају право на поврат средстава уплаћених на благајни, на име кауције, одмах по завршетку лицитације.
Возила је могуће погледати у кругу пословног простора у Стевановини Ревир Масловаре, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова.
Лицитација-усмено јавно надметање, ће се обавити дана 12.04.2019.године у Стевановини у кругу складишног простора у 11.00 часова.
За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити на контакт телефон број: 065/ 478-821, Стаменко Петрушић дипл.инг.заштите..