Јавни позив за избор идејног рјешења сувенира општине Котор Варош

У циљу промоције општине Котор Варош и боље туристичке понуде начелник општине је расписао Јавни позив за избор идејног рјешења сувенира општине Котор Варош, који треба да буде одраз традиције, културне, историјске и материјалне баштине и да изражава аутентичне природне и туристичке атрактивности наше локалне заједнице.

Конкурсни рад треба да садржи графички приказ сувенира са текстуалним образложењем идеје, а сваки аутор може доставити до пет приједлога.

Приспјеле приједлоге, који ће бити јавно изложени, оцјењиваће Конкурсна комисија.

Уколико Конкурсна комисија утврди да је квалитет пристиглих радова задовољавајући донијеће одлуку о додјели једнократних награда у износу:

– прва награда 500 КМ

– друга награда 300 КМ

– трећа награда 200 КМ

Приједлоге доставити најкасније до 25.03.2017. године на адресу : Општина Котор Варош, Одјељење за привреду, Ул. Цара Душана бб. 78220 Котор Варош. Више детаља о овом позиву можете пронаћи у рубрици Јавни позиви.