Конкурс за раднике у киосцима “Минутица”

Предузеће “Глас српски – трговина” из Бањалуке расписало је оглас за пријем два радника на одређено вријеме на позицији трговца у киосцима “Минутица” у Котор Варошу.

Кандидати морају имати минимално средњу стручну спрему, радно искуство у малопродаји, а пожељно је познавање рада на рачунару. Заинтересовани за посао треба да доставе копије извода из матичне књиге рођених, увјерења о држављанству и дипломе о завршеној стручној спреми.

Предност приликом запошљавања имаће кандидати који су пријављени у евиденцији Завода за запошљавање па због тога треба да доставе потврду да су пријављени и да су незапослени.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања.