Kotor Varoš: Izvršeno žrebanje za biračke odbore

IZVJEŠTAJ

o broju članova u biračkim odborima/mobilnom timu koji je dobio politički subjekat sa liste ovjerenih političkih subjekata pojedinačno

Prikaz se vrši tako što se navodi pozicija utvrđena žrijebom, šifra političkog sibjekta, naziv političkog subjekta, broj članova u biračkim odborima/mobilnom timu a u zagradi šifra biračkog odbora/mob. tima

 1. 02420 DEMOKTRATSKI SAVEZ – DEMOS 11 (070B001, 070B004, 070B007A,
  070B009, 070B010C, 070B013, 070B016, 070B017C, 070B020, 070B023, 070B027)
 2. 00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 11 (070B001, 070B004, 070B007A, 070B009,
  070B010C, 070B0013, 070B017A, 070B018, 070B021, 070B024, 070B027)
 3. 02958 POKRET ZA KOTOR VAROŠ NDP-PUP 11 (070B001, 070B004, 070B007A,
  070B009, 070B010C, 070B013, 070B017A, 070B018, 070B021, 070B024, 070B027)
 4. 00461 DNS –DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 11 (070B001, 070B004, 070B007A,
  070B009, 070B010C, 070B014, 070B017A, 070B018, 070B021, 070B024, 070B027)
 5. 00073 SELJAČKA STRANKA 11 (070B001, 070B004, 070B007A, 070B009,
  070B010C, 070B014, 070B017A, 070B018, 070B021, 070B024, „070B501, 000 I
  NNN“)
 6. 00440 PDP-PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 11 (070B002, 070B005,
  070B007B, 070B010A, 070B011, 070B014, 070B017A, 070B018, 070B021, 070B024,
  „070B501, 000 I NNN“)
 7. 01972 UJEDINJENA SRPSKA 11 (070B002, 070B005, 070B007B, 070B010A,
  070B011, 070B014, 070B017B, 070B019, 070B022, 070B025, „070B501, 000 I NNN“)
 8. 00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –SNSD – MILORAD DODIK ,
  11 (070B002, 070B005, 070B07B, 070B010A, 070B011, 070B014, 070B017B,
  070B019, 070B022, 070B025, „070B501, 000 I NNN“)
 9. 00027 HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH 11 (070B002,
  070B005, 070B007B, 070B010A, 070B011, 070B015, 070B017B, 070B019, 070B022,
  070B025, „070B501, 000 I NNN“)
 10. 02447 SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- „BUDUĆNOST SRPSKE“ 11
  (070B002, 070B005, 070B007B, 070B010A, 070B011, 070B015, 070B017B, 070B019,
  070B022, 070B026, MOBILNI TIM)
 11. 02991 KOALICIJA SDA-SBIH 11 (070B003, 070B006, 070B008, 070B010B, 070B012,
  070B015, 070B017B, 070B019, 070B022, 070B026, MOBILNI TIM)
 12. 02914 NEZAVISNA HRVATSKA LISTA-NHL 11(070B003, 070B006, 070B008,
  070B010B, 070B012, 070B016, 070B017C, 070B020, 070B023, 070B026, MOBILNI
  TIM)
 13. 00366 HRVATSKA STRANKA BIH 11 (070B003, 070B006, 070B008, 070B010B,
  070B012, 070B016, 070B017C, 070B020, 070B023, 070B026)
 14. 00018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 10(070B003, 070B006, 070B008,
  070B010B, 070B013, 070B016, 070B017C, 070B020, 070B023, 070B026)
 15. 00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 10 (070B003, 070B006, 070B008,
  070B010B, 070B013,070B016, 070B017C, 070B020, 070B023, 070B027)

BIRAČKA MJESTA

 1. 070B001-OŠ SVETI SAVA ZABRĐE 1
 2. 070B002-OŠ SVETI SAVA ZABRĐE 2
 3. 070B003-SŠC NIKOLA TESLA 1
 4. 070B004-BREGOVI, OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA KOTOR VAROŠ
 5. 070B005-CENTAR, OŠ SVETI SAVA KOTOR VAROŠ 1
 6. 070B006-VATROGASNI DOM
 7. 070B007A- OŠ SVETI SAVA VRBANJCI 1
 8. 070B007B-OŠ SVETI SAVA VRBANJCI 1
 9. 070B008-OŠ SVETI SAVA VRBANJCI 3
 10. 070B009-OŠ P.P. NJEGOŠ OBODNIK 1
 11. 070B0010A-OŠ P.P. NJEGOŠ MASLOVARE
 12. 070B0010B-OŠ P.P. NJEGOŠ MASLOVARE
 13. 070B0010C-OŠ P.P. NJEGOŠ MASLOVARE
 14. 070B0011-KOTOR, OMLADINSKI DOM KOTOR VAROŠ
 15. 070B0012- -OŠ P.P. NJEGOŠ, LIPLJE
 16. 070B0013- OŠ PETAR KOČIĆ, GRABOVICA
 17. 070B0014- OŠ PETAR KOČIĆ, ŠIPRAGE
 18. 070B0015- OŠ PETAR KOČIĆ, KRUŠEVO BRDO
 19. 070B0016-OŠ SVETI SAVA, VAGANI
 20. 070B0017A-OŠ SVETI SAVA, KOTOR VAROŠ
 21. 070B0017B-OŠ SVETI SAVA, KOTOR VAROŠ
 22. 070B0017C-OŠ SVETI SAVA, KOTOR VAROŠ
 23. 070B0018-OŠ SVETI SAVA, VRBANJCI
 24. 070B0019-ŠIPRAGE 2, OŠ PETAR KOČIĆ, ŠIPRAGE
 25. 070B0020-LOVAC 1 KV
 26. 070B0021-VEČIĆI-OMLADINSKI DOM
 27. 070B0022-SŠC NIKOLA TESLA 2
 28. 070B0023-GARIĆI, OŠ P.P. NJEGOŠ GARIĆI
 29. 070B0024-OŠ SVETI SAVA, ZABRĐE 3
 30. 070B0025-SŠC NIKOLA TESLA 3
 31. 070B0026-OŠ P.P. NJEGOŠ, OBODNIK 2
 32. 070B0027-LOVAC 2
 33. „070B501, 000 I NNN“
 34. MOBILNI TIM