МЕДИЦИНСKА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ОСИГУРАНИKЕ СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

Новим Правилником о условима и поступку обезбјеђивања медицинске рехабилитације који је већ почео да се примјењује омогућено је и осигураницима са Дауновим синдромом бањско лијечење о трошку обавезног здравственог осигурања у трајању од 28 дана, што раније није био случај.


Наиме, према поменутом правилнику, прва рехабилитација се одобрава након успостављања дијагнозе и тада је потребно отпусно писмо из породилишта и упутница породичног доктора или педијатра, док је за обнову медициске рехабилатације потребан приједлог љекара специјалисте одговарајуће гране медицине. Kако је дефинисано Правилником, осигураници са Дауновим синдромом медицинску рехабилитацију могу да користе када год за то постоји потреба, дакле и више пута у току године.

И овај Правилник настао је након усвајања Закона о обавезном здравственом осигурању, будући да је Фонд имао обавезу да донесе и све нове подзаконске акте у складу са новим законом.

Иначе, Листом болести, стања и посљедица повреда за које се обезбјеђује медицинска рехабилитација, која је саставни дио Правилника, дефинисане су дијагнозе за остваривање овог права, као и у којим случајевима је потребно комисијско одлучивање Фонда, а када се медицинска рехабилитација остварује на основу упутнице породичног доктора на приједлога љекара специјалисте одговарајуће гране медицине или отпусног писма и слично. То би требало значајно да поједностави рад породичних доктора, јер је сада за сваку индикацију јасно прецизирано ко одлучује о остваривању овог права. Тако су Листом дефинисане групе болести на основу којих се одобрава медицинска рехабилитација, попут неуролошких обољења, болести нервног система, обољења срца и крвних судова, реуматска и респираторна обољења, повреда и обољења коже и локомоторног система. За сваку од ових група болести дефинисане су и индикације и поступак оствривања овог права, као и дужина трајања медицинске рехабилитације.

Правилником је и даље, подсјећамо, максимално поједностављена процедура одобравања медицинске рехабилитације за дјецу са церебралном парализом која имају право на бањско лијечење сваке године до осамнаесте године живота, а након пунољтества у случају прогресије болести. Такође, код ране церебеларне атаксије обнова медицинске рехабилитације омогућена је сваке године на основу мишљења и налаза љекара специјалисте одговарајуће гране медицине.

Исто тако, за дјецу до осамнаест година са деформитетом грудног коша и кичме као и са урођеним деформитетом стопала омогућена је рехабилитација по потреби на основу налаза љекара специјалисте одговарајуће гране медицине. Такође, обнова медицинске рехабилитације једном годишње и даље је омогућена осигураницима са ампутацијама, параплегијом и тетраплегијом и то на основу упутнице породичног доктора. Напомињемо да за индикације које нису предвиђене поменутом листом, породични доктор на приједлог љекара специјалисте одговарајуће гране медицине има могућност да стручној комисји Фонда пошаље захтјев за разматрање медицинске рехабилитације.

Иначе, нови правилник са Листом болести, стања и посљедица повреда за које се обезбјеђује медицинска рехабилитација доступан је и на интернет страници ФЗО РС, а здравственим установама већ је послата кратка информација о свим новинама које доноси нови Правилник ради лакшег тумачења у пракси.