МЗ Масловаре: Форум одговорности 14. децембра

На Форуму ће се грађанима обратити и одговарати на њихова питања: господин Зденко Сакан, начелник Општине Котор Варош, са најближим сарадницима.
Форум одговорности је јавни састанак на којем представници власти представљају остварене, наспрам планираних активности и дају одговоре на питања грађана. Форум има за циљ да начелник општине и локална управа једном годишње поднесу јавни извјештај о свом раду, а по принципу планирано-остварено. Тиме се јача повјерење између власти и грађана и повећава транспарентност рада локалне управе.
– Преставници локалне управе, на челу с начелником Општине, представит ће реализоване наспрам планираних активности у протеклој години, те ће представити план рада за 2019. годину
– након презентације, грађани и организатор ће моћи поставити питања начелнику из надлежности локалне управе.
– на крају дискусије ће се усвојити закључци са Форума који ће се проследити локалној управи на поступање.
„Позивамо све грађане МЗ Масловаре да присуствују овом Форуму, да искористе могућност постављања питања о актуалним проблемима у мјесној заједници, која раније нисте имали прилику поставити или на иста још нисте добили одговор, те да на тај начин дате свој допринос за стварање неопходних услова за побољшање животног стандарда грађана“ истакли су МЗ Масловаре.