Начелник Сакан подијелио Математичице врбањачким првачићима

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан додијелио је данас Математичице првачићима у подручној школи „Свети Сава“ у Врбањцима.

Цврчкова Математичица, аутора Жарка Аничића, садржи 157 страница, илустрованих и занимљивих задатака, упутство у облику путоказа за употребу вјежбанке, инструкције за самосталан рад, а намијењена је као помоћно наставно средство за рад са дјецом предшколског узраста и првог разреда.

Начелник Сакан је пожелио првачићима срећан полазак у школу, те искористио прилику да свим школарцима, просвјетним радницима и запосленима у Основној школи у Врбањцима пожели добро здравље и много успјеха у новој школској години.

У подручној школи су истакли да је садржај Цврчкове Математичице усклађен са постављеним образовним циљевима и исходима учења за предметно подручје „Моја околина“ за први разред, као и са актуелним Наставним планом и програмом.

Тежина задатака је прилагођена узрасту ученика, и поштовање педагошких норми засигурно може допринијети развоју способности опажања, логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења, а све наведено потврђује стручну и научну вриједност овог рукописа“, нагласили су у подручној школи „Свети Сава“ у Врбањцима.