Наложено уклањање наплатних кућица код Гламочана

Главни републички саобраћајни инспектор наложио је јуче Рјешењем ЈП Путеви РС да у року од 45 дана уклони наплатне кућице на магистралном путу М-16 на дионици Гламочани – Бањалука, јер је установљено да наведена локација представља опасно мјесто на којем се догађају саобраћајне незгоде са посљедицама по живот и здравље људи.

Према расположивим статистичким подацима у периоду од 6.2.2015. године до 6.2.2018. године, на спорној локацији догодило се 48 саобраћајних незгода приликом којих су двије особе погинуле, три тешко и 11 лакше повријеђено, а у 32 случаја дошло је до материјалне штете. Све незгоде су биле са једним учесником и идентичних карактеристика, гдје је до истих долазило ударањем у наплатне кућице.

Правилником о идентификацији опасног мјеста, начину и критеријумима за утврђивање приоритета отклањања опасних мјеста и начина отклањања опасних мјеста, прописано је да се опасним мјестом сматра мјесто на путу ван насеља у дужини до 300 метара или мјесто у насељу у дужини до 100 метара, на којем се у току три узастопне године догодило најмање шест саобраћајних незгода са посљедицама по живот и здравље људи или четири саобраћајне незгоде истих карактеристика са посљедицама по живот и здравље људи.

С обзиром да ЈП „Путеви РС“ из разлога процедуралне природе до данас није уклонило наплатне кућице, те на чињеницу да се незгоде и даље догађају, Инспекторат Републике Српске, одлучио је да предузме наведене мјере у циљу заштите и безбједности учесника у саобраћају.

(АТВ)