Народна библиотека „Котор Варош“ препоручује књигу за читање: Ивана Димић „Арзамас“

О књизи:

Драма и прича. Стварно и магично. Љубав насупрот смрти.

Ивана Димић, чини се, прича о себи, а заправо прича о чуду повратка из сна. Она успоставља својеврсни ритам који излази из судара двије теме, из неспојивости двије сфере – стварности и оностраног. И као када нас Лаза Костић уводи у оно „међу јавом и мед сном“, ово приповиједање супроставља се живљењу, јер живот и јесте непрекидан, све до тренутка вјечности.