Notari samo do 65 godina života

Notari u Republici Srpskoj moći će da obavljaju taj posao do navršenih 65 godina života, a ne 70 kako je bilo predloženo novim zakonom o notarima.

Zakon je danas usvojen u Narodnoj skupštini RS, ali uz amandaman kojim služba notara prestaje sa 65 godina.

Poslanici su usvojili i amandman da Ministarstvo pravde u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ima obavezu da organizuje i provede konkurs za popunu upražnjenih mjesta notara, imajući u vidu činjenicu da su još nepopunjena 33 notarska mjesta.

Usvojen je zaključak po kojem Vlada RS treba da preispita Uredbu koja reguliše naknade notara.

Narodna skupština primila je k znanju negativni revizorski izvještaj o radu „Robnih rezervi RS-a“ u 2015. godini te usvojila zaključak kojim se od Glavne službe za reviziju zahtijeva da ovaj izvještaj uputi Glavnom republičkom tužiocu RS.

Zaključkom je parlament obavezao Vladu RS da putem nadležnih ministarstava istraži sve eventualne nezakonite radnje da bi se stvorili uslovi za procesuiranje odgovornih, te da u što kraćem roku uradi sve što je neophodno da bi se uspostavili uslovi za funkcionisanje Robnih rezervi, koje su pred stečajem.