Нове клупе за одмор и канте за отпатке у граду

У ужем градском подручју, на потезу од зграде општинске управе, па до насеља Брегови, од петка радници КП „Бобас“ постављају 20 корпи за отпатке и 10 клупа. Ова активност се реализује у оквиру пројекта „Омладинска еколошка иницијатива“ који имплементира ОО Црвеног крста Котор Варош. У склопу ове активности у насељу Брегови ће се од контејнера за сортирање отпада формирати зелено острво до краја седмице. Овај пројект се реализује у оквиру УНДП пројекта „Јачање локалне демократије IV-ЛОД IV“, који финансира Европска унија из средстава инструмента за предприступну помоћ (ИПА), у износу од 2 милиона еура, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) са циљем да допринесе демократској стабилизацији, помирењу и даљем развоју Босне и Херцеговине кроз подршку одабраним јединицама локалне самоуправе у успостављању бољих односа између локалних власти и цивилног друштва. В.Ђ.

kantaklupa 1klupe