Одржан консултативни састанак о локализацији мјесних заједница

У оквиру наставка активности на локализацији Визије мјесних заједница у оквиру друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ данас је у скупштинској сали одржан консултативни састанак, на којем је инициран дијалог са релевантним актерима о будућој визији мјесних заједница и њеној локализацији.

Представљен је преглед стања за општину Котор Варош – извјештај о регулаторном и функционалном дјеловању мјесних заједница, а прикупљени су приједлози и сугестије за рад и функционисање мјесних заједница на подручју општине.

Тематски су обрађени структура, статус и финансирање мјесних заједница, затим мјесна заједница као простор за заговарање и приступ управи, као мјесто за пружање услуга становништву и као друштвени центар и центар културе.

Поред чланова савјета свих мјесних заједница и представника локалне управе састанку су присуствовали и представници удружења и невладиних организација, који одраније имају неки вид сарадње са мјесним заједницама, активисти из мјесних заједница и представници Центра за културу, спорт и информисање.

Општи циљ пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ јесте унапређење квалитета живота грађана Босне и Херцеговине кроз оснажене мјесне заједнице које потпомажу активан ангажман грађанки и грађана у јавном животу и доводе до демократских промјена на локалном нивоу.

Ово је заједнички пројекат Владе Швајцарске и Шведске, који у Босни и Херцеговини реализује Развојни програм Уједињених нација (UNDP).