Одржана еколошка радионица

У овиру активности пројекта „Омладинска еколошка иницијатива”, који реализује которварошки Црвени крст, протеклог викенда одржана је еколошка радионица под називом „Штедња енергије и алтернативни извори енергије”. Едукатори Дајана Тепић и Мелиха Лишанчић упознали су учеснике радионице са тематиком штедње и кориштења обновљивих извора енергије, уз приказивање анимарног филма и видео-презентације о необновљивим и обновљивим изворима енергије и важности озонског омотача за живот на земљи. Учесници су кроз радионички приступ сликом и ријечју представили идејна рјешења за изградњу еколошки одрживих објеката уз кориштење алтернативних извора енергије. Кроз ову радионицу је прошло 36 младих которварошана, који су стекли нова знања из области екологије. Овај пројект се реализује у оквиру УНДП пројекта „Јачање локалне демократије 4-ЛОД 4“, који финансира Европска унија из средстава инструмента за предприступну помоћ (ИПА), у износу од 2 милиона еура, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) са циљем да допринесе демократској стабилизацији, помирењу и даљем развоју Босне и Херцеговине кроз подршку одабраним јединицама локалне самоуправе у успостављању бољих односа између локалних власти и цивилног друштва. В.Ђ.