Одржани састанци тематских радних група

У сали Скупштине општине Котор Варош данас су одржана три састанка тематских радних група за израду нацрта Стратегије развоја општине Котор Варош.

За израду развојних мјера и пројеката према утврђеним стратешким циљевима и приоритетима формиране су три тематске групе: Стабилан економски развој, Одговорна општинска управа фокусирана на ефикасно пружање услуга грађанима и пословној заједници уз пуно уважавање потреба рањивих група и Рационално кориштење природних ресурса и очувана животна средина.

Тематске радне групе носе свеукупан процес израде развојних мјера и пројеката према утврђеним приоритетима, а њихов рад се одвија у оквиру радионица.