Општина Котор Варош учествује у пројекту „Јачање улоге Мјесних заједница у Босни и Херцеговини“

У складу са јавним позивом јединицима локалне самоуправе (ЈЛС) и мјесним заједницама за изражавање интереса за учешће у пројекту Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини, који је заједничка иницијатива Владе Шведске и Владе Швицарске, УНДП је провео процес евалуација пристиглих пријава, односно одабира партнерских ЈЛС, кроз комплексан и темељит  низ корака који су укључивали дигиталну обраду свих пристиглих апликација, аутоматско оцјењивање као и комисијску и теренску процјену.

Од укупно 84 јединице локалне самоуправе, које су испуњавале услове за пријаву на јавни позив, њих 63 су узеле учешће и предале апликацију. По окончању овог процеса одржан је пројектни одбор за пројекат „Јачање улоге Мјесних Заједница у Босни и Херцеговини“ и потврђен је избор слиједећих 13 ЈЛС као партнера у првој фази пројекта: Котор Варош, Бијељина, Грачаница, Градачац, Брчко дистрикт, Градишка, Кључ, Лакташи, Петрово, Сански Мост, Стари Град Сарајево, Тешањ и Жепче.

Почетком 2017. године ће бити извршен додатни избор од најмање 7 партнерских ЈЛС које ће чинити партнере у склопу прве фазе пројекта која траје до 2019. године.

Пројекат Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини је иницијатива коју финансирају Влада Шведске и Влада Швицарске, а проводи УНДП у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарством правде Федерације Босне и Херцеговине, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина/опћина и градова.

Извор: www.ba.undp.org