Општина потписала Меморандум о разумијевању са Ворлд вижн БиХ

Јуче је у кабинету Начелника општине потписан  Меморандум о разумијевању за имплементацију пројекта „Омладински центри у подручју програма Врбас“, између представника Ворлд вижн БиХ Наталије Шево и начелника општине Котор Варош Зденка Сакана.

Циљ овог Меморандума је да се формализује сарадња споразумних страна у вези са успјешном имлементацијом пројекта „Омладински центри у подручју програма Врбас“ финансираног од стране Ворлд вижн Кореја, а имплементираног од стране Ворлд вижн БиХ у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2019. године на подручју општине.

„Ово је и један од корака ка реализацији нашег Локалног акционог плана за дјецу општине Котор Варош за период 2018 – 2022. године, који је усвојила Скупштина“, нагласио је Сакан.

Он је истакао да је и Стратегијом развоја општине Котор Варош за период од 2018 – 2022. године предвиђено неколико приоритетних пројеката и мјера за реализацију, управо у циљу побољшања квалитета живљења грађана на подручју општине, а првенствено унапређења живота младих.

Такође, Сакан је напоменуо да је преузета иницијатива и одређене активности у формирању Омладинског центра на подручју Котор Вароша, а просторије Омладинског центра су уступљене од стране Средњошколског центра „Никола Тесла“ и налазе се одмах поред Центра за породицу „Кућа радости“.