Плаћање паркинга путем СМС поруке

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), члана 2. Закона о основама о безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник БИХ“, број: 6/06, 75/06,44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 89/17), члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 63/11), члана 9. Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске, број: 28/13“) и члана 67. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/17) начелник општине доноси Правилник о условима, начину кориштења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима у грaдском подручју Котор Варош. Овим правилником утврђују се услови, начин кориштења, организација и начин наплате паркирања возила на јавним паркиралиштима на подручју града Котор Варош.

Наплата паркирања на временски период врши се на отвореним паркиралиштима:

– у улици „Цара Душана“, на локацији од објекта житни магацин до зграде Општинске управе,

– паркирни простор иза зграде локалне управе и објекта старе Школе,

– јавна паркирна површина к.ч.1518/1

– јавно паркиралиште испред пословног објекта „Багрем“

– јавно пракиралиште на локалитету између Ватрогасног друштва и КП „Бобас“ а.д. Котор Варош (к.ч. 1305 и дио јавне површине к.ч. 1302/1),

– јавно паркиралиште испред Полицијске станице Котор Варош,

– јавно пракиралиште испред зграде ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош.

Наплата накнаде за извршено паркирање врши се:

– слањем СМС поруке на кратки број мреже Мтел: 083-5110 за 1 сат паркирања,

– слањем СМС поруке на кратки број мреже Мтел: 083-5111 за 1 дан паркирања,

– куповином паркинг карте на продајним мјестима која су видно означена наљепницом,

– куповином паркинг карте код овлаштеног лица за контролу наплате,

– куповиним паркинг карте за дужи временски период (мјесечна, годишња,станарска) у надлежној служби Општине или уплатом на жиро рачун Банке уз обавезно достављање

уплатнице у Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију ради евидентирања исте.

Цијена паркирања на паркиралиштима из претходног члана износи :

* у времену од 07.00 до 16.00 часова 0,50 КМ за један час паркирања.

* цијена цјелодневног паркирања износи 3,00 КМ.

* цијена мјесечне паркинг карте за паркирање возила на јавном паркиралишту иза зграде Општинске управе, јавног паркиралиште код Ватрогасног друштва и јавног пракиралишта испред ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ износи 10,00 КМ, те се на другим паркиралиштина не може користити.

* Цијена мјесечне карте за паркирање, која се може користити на свим паркинзима износи 50,00 КМ.

* Цијена годишње карте за паркирање на свим паркиралиштима 300,00 КМ.

* Годишња карта за паркирање на резервисаном паркиралишту износи 500,00 КМ

* Годишња и мјесечна карта важе само за возило за које је регистарски број наведен у издатој мјесечној односно годишњој карти.

* Претплатне карте по цијени од 10,00 КМ могу набавити сва правна и физичка лица.

Детаљније информације о условима, начину кориштења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима у грaдском подручју Котор Варош можете пронаћи на сајту општине у рубрици Службени гласници. (Службени гласник Општине Котор Варош број 3-18)