Почела 1. посебна сједница СО Котор Варош

У сали СО Котор Варош управо је почела 1. посебана сједница СО.

Одборници ће данас разматрати и доносити: Одлуку о усвајању буџета Општине Котор Варош за 2017. годину – нацрт, Одлуку о усвајању ребаланса буџета за 2016. годину – нацрт као и Одлуку о начину и условима продаје непокретности непосредном погодбом земљишта означене КЧ број 705 КО Котор Варошу у својини Општине Котор Варош.

Под задњом тачком Дневног реда налазе се одборничка питања.