Усвојена Одлука о утврђивању Нацрта буџета Општине Котор Варош за 2017. годину

Одборници су на 1. посебној сједници Скупштине Општине Котор Варош, која је још увијек у току, након исцрпне расправе, са 25 гласова за, усвојили Одлуку о утврђивању Нацрта буџета Општине Котор Варош за 2017. годину у износу од 8.300 000 КМ.

Планирана буџетска средства и приливи оствариће се из пореских и непореских прихода у износу од 7 655 000 КМ, трансфера у износу од 360 000 КМ и примитка за финансијску и нефинансијску имовину и осталих примитака у износу 285 000 КМ , што указује на повећање од 4,40% у односу на усвојени Буџет за 2016. годину.