Почела III редовна сједница Скупштине општине Котор Варош

У сали СО Котор Варош у 9 часова почела је III редовна сједница Скупштине општине Котор Варош на којој су присутна 22 одборника.

Одборници СО Котор Варош на данашњем скупштинском засиједању разматрали су и усвојили нацрт Статута општине Котор Варош којим се уређују послови Општине Котор Варош као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, акта и финансирање, јавност рада, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута и друга питања од локалног интереса.

На овом засиједању усвојена је и Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Рипиште-Баре“, као и Одлука о изради Акционог плана енергетске ефикасности општине Котор Варош за период 2018-2020. година.

Усвојене су и Одлуке о уклањању објеката бивше кафане „Стари кестен“ као и о уклањању објекта старе школе – архива Општине Котор Варош.

Данас је такође усвојена и Одлука о расписивању конкурса за начелнике Одјељења за стамбено-комуналне послове и Одјељења за општу управу.

Одборници су на сједници  усвојили и Одлуку о оснивању Агенције за локални економски развој општине Котор Варош, као и Одлуку о оснивању Туристичке организације општине Котор Варош.

Сједница и даље траје.