Завршена III редовна сједница Скупштине општине Котор Варош

Одборници СО Котор Варош на данашњем скупштинском засиједању разматрали су и усвојили нацрт Статута општине Котор Варош којим се уређују послови Општине Котор Варош као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, акта и финансирање, јавност рада, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута и друга питања од локалног интереса.

На овом засиједању усвојена је и Одлука о изради дијела Регулационог плана „Рипиште-Баре“, као и Одлука о изради Акционог плана енергетске ефикасности општине Котор Варош за период 2018-2020. година.

Усвојене су и Одлуке о уклањању објеката бивше кафане „Стари кестен“  као и о уклањању објекта старе школе – архива Општине Котор Варош.

Данас је такође усвојена и Одлука о расписивању конкурса за начелнике Одјељења за стамбено-комуналне послове и Одјељења за општу управу.

Одборници су на сједници усвојили и Одлуку о осонивању Агенције за локални економски развој општине Котор Варош, као и Одлуку о оснивању Туристичке организације општине Котор Варош.

Усвојен је и Извјештај о раду Борачке организације Котор Варош за протеклу годину са финансијским показатељима, а усвојени су и Извјештаји о раду Јавних установа:  Народне библиотеке, Центра за културу, спорт и информисање, Центра за социјални рад, као и Ватрогасног друштва Котор Варош.

Усвојен је и Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 2016. годину.

Одборници су на овом скупштинском засиједању усвојили Рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавних установа Центра за културу, спорт и информисање, Центара за социјални рад, Дјечијег  вртића  „Лариса Шугић“, као и ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош. Усвојено је и Рјешење о разрјешење старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош.

Након Рјешења о разрјешењу усвојена су и Рјешења о именовању Драгана Зељковића за в.д. директора ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“, Драгана Пејаковића за в.д. директора Центра за социјални рад као и Младена Тепића за в.д. директора Дјечијег вртића „Лариса Шугић“ Котор Варош. На мјесто в.д. директора Дома  здравља „Свети Пантелејмон“ именован је Владимир Бибић, док је за старјешину Ватрогасног друштва Котор Варош именован Недељко Сакан.

Разматрана је и Информација о спровођењу Одлуке о комуналном реду за прошлу годину којом се регулишу услови за правилно одржавање чистоће на јавним површинама, обављање привредних дјелатности на јавним површинама, одржавање чистоће у стамбеним, пословним и другим просторијама и површинама, сакупљање, одвоз и депоновање отпадака, одржавање јавних саобраћајних површина и јавне расвјете, као и одржавање јавне канализационе и водоводне мреже.

Одборници су разматрали Информацију о остваривању права бораца, РВИ и породица погинулих бораца у 2016. години. У овој Информацији се констатује да су у протеклој као и у предходним годинама у потпуности обезбијеђени услови за остваривање свих прописаних права из области борачко-инвалидске заштите, урађен је обиман и значајан посао, како уз напоре запослених у овој области тако и осталих који су посредно или непосредно укључени у ову проблематику посебно општинске управе и СО Котор Варош као и општинске и републичке Борачке организације и надлежног министарства.

У Информацији о раду Полицијске станице Котор Варош за протеклу годину констатовано је да је сходно актуелној безбједносној ситуацији, Полицијска станица предузимала мјере и активности на заштити грађана и њихове имовине, откривању и сузбијању криминалитета, одржавању стабилног јавног реда и мира, стварању услова за безбједно одвијање саобраћаја, обезбјеђењу јавних скупова, пружању асистенција другим органима, као и извршењу свих других послова и задатака из надлежности рада Службе јавне безбједности.