Показна резидба воћа у Ободнику

Удружење произвођача воћа организује показну резидбу воћа у четвртак 24..02.2022. године у 15:00 часова у воћњаку Душана Мутић у мјесту Ободник. Воћњак се налази у саму цесту поред пилане ,,Симић“.

Удружење ће у петак вршити упис нових чланова, те сви љубитељи воћњака који су заинтересовани могу приступити удружењу.

Председник Удружења произвођача воћа Силвана Стојановић изјавила је да је добра резидба услов добар принос у воћњаку, те позива све заинтересоване да присуствују показној р воћа.