Редовно периодично оспособљавање возача моторних возила

Поштовани превозници,

обавјештавамо да је Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске (ЕЦ ПКРС) добио одобрење, од стране Завода за образовање одраслих РС, да може изводити Редовно периодично оспособљавање возача моторних возила. Одобрењу од стране Завода за образовање претходила је израда Програма за редовно периодично оспособљавање возача од стране Едукативног центра ПКРС.

Правилником о легитимацији и стручном оспособљавању возача моторног возила („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/17 и 101/18) прописана је реализација Редовног периодичног оспособљавање возача моторних возила.  Возачи су у обавези да за вријеме важења легитимације возача приступе редовном периодичном оспособљавању  у трајању од 35 наставних часова (за вријеме важења легитимације возача). Након оспособљавања стручна институција, која проводи оспособљавање,  издаје  увјерење о стручној оспособљености за превоз лица/ствари у друмском саобраћају – редовно периодично оспособљавање,  које  представља  услов  за  продужење  легитимације возача.

Настава је планирана да се слуша једном годишње у трајању од седам наставних часова, а  настава се  може   организовати и у просторијама привредног друштва ако за то постоје услови и  ако је обезбјеђен минималан број кандидата. Настава се у већини случајева,  због заузетости кандидата,  одржава у дане викенда или у послеподневним сатима.

Како је Правилник објављен 2018. године, лако је закључити да је већ увелико требало масовно почети са периодичним оспособљавањем,  како се не би десило да возачи са легитимацијама из 2018., 2019., 2020. године, па и 2021. године имају  проблем приликом продужења истих.

За додатне информације потребно је да контактирате Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске преко секретара саобраћаја и веза,  Драгослава Михајловића.