Ријека Врбања и притоке под контролом СРД „Котор Варош“

Спортско риболовно друштво „Котор Варош“ обавјештава чланове и симпатизере да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади РС доставило Уговор о привременом уступању дијела рибарског подручја на коришћење (ријека Врбања од извора до граница са СО Челинац) са притокама, како је то наведено у чл. 2 Уговора, за временски период до 31.12.2019. године.

Продаја риболовних дозвола организована је од 10.01.2019. године, на продајном мјесту – Фотографска радња Д. Савић, Ул. Цара Душана.

Све додатне информације можете добити код секретара СРД 065/613-196.