Sastanak Privrednog savjeta; izgradnja vodovoda u Zabrđu

Na današnjem sastanku Privrednog savjeta, načelnik opštine Kotor Varoš i predsjednik opštinskog Privrednog savjeta Zdenko Sakan, upoznao je  članove tog tijela o dobijanju potvrde da su ispunjeni kriterijumi programa sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

„Dobijanje sertifikata je svojevrsna potvrda da je opština Kotor Varoš u svakom trenutku na raspolaganju lokalnoj poslovnoj zajednici i potencijalnim inostranim investitorima i da je učinjen maksimum na uklanjanju administrativnih barijera u poslovanju“, rekao je Sakan.

Članovi Privrednog savjeta su upoznati o radovima na regionalnom putu Kotor Varoš – Kneževo, koji bi trebali biti završeni do kraja godine. Takođe je rekao da će uskoro biti završeni radovi na mostu prema preduzeću “Sim tehnik” u Zabrđu, a da je planom kapitalnih investicija predviđeno da dio novca ove godine bude izdvojen i za izgradnju vodovoda prema Mjesnoj zajednici Zabrđe.

Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i za prostorno uređenje zadužena su da do naredne sjednice Poslovnog savjeta pripreme izmjenu odluke o opštinskim taksama kako bi one bile umanjene i ispunjen zahtjev privrednika.

Aleksandar Ljuboja, sekretar Područne privredne komore Banjaluka, prezentovao je finansijske rezultate poslovanja privrede na području opštine Kotor Varoš. On je naglasio da bi u okviru GIZ projekta uvođenja dualnog sistema obrazovanja i angažovanjem stranog eksperta iz Njemačke bili obezbijeđeni preduslovi za kooperativno obrazovanje u zanatsko-tehničkim profilima, orijentisanim na potrebe privrede.

Pojedini članovi Prirednog savjeta mišljenja su da bi prekvalifikacija radnika dovela do još većeg odliva radne snage sa ovih prostora i da je neophodan sistemski pristup države  u rješavanju problema koji se tiče radne snage.

Privredna komora RS tražila je od Zavoda za zapošljavanje RS da bude obavljena revizija u pogledu evidencije nezaposlenih koji su na birou, jer je simptomatično da se opština susreće sa problemom nedostatka radne snage, a da se radnici sa biroa se ne prijavljuju na ponude za posao.