Smanjen rizik od poplava

Instalacija opreme za komunikaciju i uzbunjivanje u 14 opština među kojima je i Kotor Varoš završena je u okviru projekta “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas”, koji sprovodi Razvojni program UN (UNDP).

Riječ je o opštinama u slivu rijeke Vrbas, a na tom području živi 300.000 stanovnika i posluje više od 2.500 poslovnih subjekata. Postavljanjem opreme stvoreni su preduslovi da informacija o nadolazećim poplavama pravovremeno bude upućena stanovnicima i privrednicima.

– Da smo mogli na vrijeme da obavijestimo stanovništvo o nadolazećoj poplavi 2014. godine, štete bi bile upola manje – naveo je predstavnik Centra za osmatranje i obavještavanje Civilne zaštite regije Banjaluka Željko Obradović.

U prošla dva mjeseca UNDP je opštinskim jedinicama civilne zaštite donirao 140 ručnih radio-stanica, 28 mobilnih radio-stanica, 14 fiksnih za kancelarije i 14 mobilnih za vozila, a instalisano je i osam digitalnih sirena za uzbunjivanje. Lokacije za instalaciju opreme dogovorene su sa jedinicama civilne zaštite kako bi se što efikasnije djelovalo na terenu u slučaju potrebe, a osoblje je obučeno da rukuje i održava opremu.

– Sada smo još bliži uspostavljanju efikasnog sistema za rano upozoravanje u slivu rijeke Vrbas, koji će biti primjer kako se uspješno možemo prilagođavati poplavama i ublažiti negativne efekte poplava – istakla je rukovodilac UNDP projekta Raduška Cupać.

Prošle godine, u okviru UNDP projekta postavljene su i hidrometeorološke stanice u slivu rijeke Vrbas, a u aprilu ove godine predate su mape opasnosti i rizika i socio-ekonomski podaci u digitalizovanoj formi za svaku od 14 opština sa ciljem stručnog i efikasnog upravljanja poplavnim rizicima.

Projektom su pored Kotor Varoša obuhvaćeni Gradiška, Srbac, Laktaši, Banjaluka, Čelinac, Kneževo, Mrkonjić Grad, Jezero, Jajce, Šipovo, Donji Vakuf, Bugojno i Gornji Vakuf.

Sa prognoznom platformom za poplave koja je u fazi razvoja, te doniranom opremom za komunikaciju i uzbunjivanje, slanje informacije o nadolazećoj poplavi biće moguće i nekoliko dana unaprijed, što će stanovništvu i privrednicima omogućiti da se pravovremeno pripreme i smanje katastrofalne posljedice.