„Спортек „д.о.о. расписао конкурс

ТВОРНИЦА ОБУЋЕ СПОРТЕК РАСПИСАЛА ЈЕ КОНКУРС ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР У ПРОИЗВОДЊИ.

ПОСЛОДАВАЦ: „СПОРТЕК“ Д.О.О.

ДЈЕЛАТНОСТ:ПРОИЗВОДЊА ОБУЋЕ

МЈЕСТО РАДА:КОТОР ВАРОШ

 

Опис радног мјеста:

-Одржавање шиваћих машина за обућарство и текстил

-Стална контрола,одржавање и поправак машина и опреме

Услови:

-Најмање КВ;

-Радно искуство у струци

Сви заинтересовани кандитати своје пријаве уз краћу биографију могу слати на е-маил:

posao@sportekdmt.com или се пријавити у просторијама творнице понедељком од 08-11часова.

Конкурс остаје отворен до попуне радногмјеста.

Локација:Котор Варош,Милоша Обилића бб.