СРД Kотор Варош порибило слив ријеке Врбање

„Данас је СРД Kотор Варош  порибило слив ријеке Врбање у притокама Јакотини, Цврцкој и Дубоком потоку на подручју општине Kотор Варош, са 10 000 комада рибље млађи поточне пастрмке. Порибљавање је изврсено у сарадњи са СРД Бања Лука које има властиту производњу рибље млађи поточне пастрмке. На овај начин, по други пут у текућој години извршено је порибљавање корита Врбање и њених притока на подруцју опстине Kотор Варош“ рекао је Младен Петрушић  Секретар СРД Котор Варош

 БИСТРО…