Стручна предавања у Едукативном центру у Ободнику : Распоред предавања

Стручно предавање из области производње и прераде млијека

30.10.2018. године у 16:00 часова едукативни центар у Ободнику

Предавач:

Професор Златан Сарић – Редовни професор Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву на области Технологија производа анималног поријекла (ужа област Технологија млијека и млијечних производа)

Теме:

-Мјере и поступци за хигијенску производњу квалитетног млијека:
-Основне карактеристике крављег, овчијег и козијег млијека и погодност за производњу     млијечних производа
-Прерада млијека у условима малих капацитета сеоских домаћинстава
-Производња сира у сиранама малих капацитета
-Традиционални млијечни производи БиХ и како их производити и пласирати
-Стручно предавање из области пластеничке производње

24.10.2018. године у 16:00 часова едукативни центар у Ободнику

Предавач:

Дипломирани инжињер пољопривреде – Нихад Грцић

Области:

-Љетња – главна производња у пластеницима
-Зимска – накнадна производња у пластеницима

Теме:

-Општи принципи пластеничке производње
-Типови и карактеристике пластеника
-Мелиоративна припрема земљишта у пластенику за садњу
-Опис кутура за садњу и презентација нових хибрида
-Техника садње, одређивање склопа за садњу
-Агротехничке мјере и мјере његе гајених култура
-Специфичне мјере његе гајених култура
-Техника наводњавања и исхране гајених култура
-Берба, складиштење и пласман готових производа