Суша и мањак воде у базенима разлог су несташице воде у МЗ Масловаре

Савјет Мјесне заједнице Масловаре, везано за несташицу питке воде у центру мјеста, односно нередовно и недовољно водоснадбијевање, отишао код акумулационих резервоара (2) како би јавности мјесне заједнице предочио узроке који су до тога довели.

Увидом комисије у стање дотока воде и количину исте у спремишту констатовано је да усљед дуготрајне суше прилив свјеже воде у резервоар мали, повремен, скоро да га и нема, а ниво воде у резервоару је само до испуста за чишћење (10 цм) односно у таложном појасу.

Ако се не десе падавине у скоријем периоду ово стање ће и даље остати. У протеклом периоду су несавјесни потрошачи, иако свјесни стања са водом исту трошили за прскање башти, пунили су властите контејнере и базене и сл.

Увидом у водомјере-бројила видјела се огромна разлика у потрошњи, што је био знак несавјесних потрошача. Због тога се Одбор за воду одлучио за ноћне рестрикције које ће трајати наредни период од 21:00-08:00 часова како би се сви потрошачи могли водом намирити за најосновније дневне потребе.
У протеклом периоду Савјет се обраћао Начелнику општине за рјешавање ових потреба, па је Савјет мјесне заједнице констатовао да би било потребно прикључити нова изворишта и довести их до резервоара како би се осигурао довољан прилив воде за потребе становника центра Масловара.

Тим поводом је комисија отишла на извориште Малог Јанковца који би био погодан за укључивање у тренутни систем водоснадбијевања, али је извориште у потпуности пресушило, што је можда на вријеме показало да би та инвестиција била ризична и не би задовољила потребе и ријешила настали проблем.


Савјет МЗ Масловаре ће у сарадњи са Општином и другим субјектима и у наредном периоду тражити рјешење овог проблема, које ће дугорочно ријешити проблем масловарског водовода. Мјештане молимо за разумијевање и солидарност у овим околностима елементарне непогоде.