У каси фалило и девет милиона КМ

Фонд здравственог осигурања Републике Српске је због лошег финансијског пословања у прошлој години зарадио мишљење с резервом од главног републичког ревизора.

Биланс успјеха је негативан. Све због прихода од 658 милиона марака који ипак нису могли да стигну расходе од 667 милиона, па је у каси Фонда било мањка од девет милиона марака. Из Фонда здравственог осигурања одговарају да да су задовољни оваквим пословањем.

Дакле, извјештај није негативан, а основ за мишљење с резервом, ако се сагледају препоруке и основ за исказивање овог мишљења је у суштини формалне природе.

За бившег министра здравља Слободана Станића сви показатељи ипак говоре да је Фонд заслужио негативну оцјену.

„Препорука главног ревизора и јесте била да Фонд мора да састави интерни акт о запошљавању“, каже Станић.

Из Фонда кратко поручују да ниједна особа није запослена мимо закона и да ће препоруку ревизора о састављању акта о запошљавања испоштовати.

Дугорочне финансијске обавезе Фонда се броје у милионима. Кредити узимају тек 50 милиона марака, док су обавезе за дијализу направиле дуг од око 70 милиона. Више од те бројке одлази и на остале дугорочне обавезе са другим јединицима власти. Посебно је занимљиво што ту спада и задужење за Клинички центар Бања Лука од 9,5 милиона марака.

Из Фонда одговарају да нема ништа спорно у дугу за дијализне пацијенте.

Укупан негативни финансијски резултат Фонда здравственог осигурања закључно за децембром 2017. године износи скоро 105 милиона. Од тога 95 милиона акумулираног дуга плус прошлогодишњи од девет милиона. Обавезе Фонда закључно са прошлом годином износе укупно 432 милиона и 500 хиљада марака.