Усвојен годишњи план капиталних инвестиција и Стратегија развоја општине

Одборници Скупштине општине /СО/ Котор Варош су на данашњем засједању усвојили годишњи план капиталних инвестиција за 2022. годину, а за ову намјену ће бити издвојено 1.074.300 КМ буџетских средстава.

Једногласно је усвојен и извјештај о реализацији Плана капиталних инцестиција за прошлу годину, гдје је за 19 инфраструктурних пројеката утрошено 665.000 КМ.

Одборници локалног парламента су усвојили и консолидовани извјештај о извршењу буџета општине за прошлу годину у износу од 10.400.000 КМ.

На данашњој сједници усвојена је Стратегија развоја општине за период 2022-2028. година, на коју Министарство локалне управе и самоуправе Републике Српске није имало приједлога, примједби и сугестија.

Такође, Генерални секретаријат Владе Републике Српске – Одјељење за стратешко планирање је, након разматрања Стратегије, утврдио да постојећи документ садржи основне елементе прописане Уредбом.

У прошлој години је реализовано 28 пројеката, што је 49 одсто од предвиђеног плана имплементације Стратегије развоја општине.

Одборници су усвојили програме рада Центра за социјални рад и Дома здравља „Свети Пантелејмон“ за ову годину, као и извјештаје о раду ових институција са финансијским показатељима за 2021. годину.

Једногласно су усвојени извјештаји о раду општинске Борачке организације за прошлу годину, Агенције за локални и економски развој и Туристичке организације са финансијским показтељима.

У извјештају о раду Полицијске станице Котор Варош за 2021. годину је наглашено да је евидентирано 76 кривичних дјела, што је знатно мање у односу на претходне године, уз напомену да је стање јавног реда и мира и безбједности на подручју општине на задовољавајућем нивоу.

Усвојене су информације о спровођењу Одлуке о комуналном реду и реализацији програма рада СО Котор Варош за прошлу годину.

Скупштина општине Котор Варош усвојила је закључак којим се подноси захтјев Правобранилаштву Републике Српске, да у складу са својим надлежностима предузме сва правна средства и радње ради заштите и остваривања имовинских права и интереса општине Котор Варош у поступку пријаве и наплате потраживања на име накнаде остварене продајом шумских дрвних сортимената.

Шумско газдинство /ШГ/ „Врбања“ Котор Варош је за 2021. годину пријавила 341.500 КМ, а према оствареној продаји од 69.507 метара кубних шумских дрвних сортимената и просјечној продајној цијени од 90,28 КМ, јасно је да накнада, коју је ШГ „Врбања“ била дужна пријавити и уплатити, износи више од 600.000 КМ.

„Непријављивањем и неплаћањем накнаде крши се Закон о шумама и наноси штета општини Котор Варош. Из наведених разлога тражи се од Правобранилаштва Републике Српске да покрене све правне радње да се овај проблем ријеши“, стоји у скупштинском закључку.