Одржана сједница Привредног савјета

На јучерашњој сједници Привредног савјета општине Котор Варош усвојени су нацрт Стратегије општине за период 2022-2028. година и годишнњи План капиталних инвестиција за ову годину.

Министарство локалне управе и самоуправе Републике Српске није имало приједлога, примједби и сугестија на достављени нацрт Стратегије развоја општине.

Такође, Генерални секретаријат Владе Републике Српске – Одјељење за стратешко планирање је, након разматрања Стратегије, утврдио да постојећи документ садржи основне елементе прописане Уредбом.

Стратешки циљеви се заснивају на развоју привреде, друштвеном и развоју животне средине и дефинишу оквир за будуће планске активности. Сходно томе у Стратегији су дефинисана три стратешка циља: Стабилан економски развој, Одговорна општинска управа фокусирана на ефикасно пружање услуга грађанима и пословној заједници уз пуно уважавање потреба рањивих група и Рационално кориштење природних ресурса и очувана животна средина.

Годишњим планом капиталних инвестиција је предвиђена реализација значајног броја планираних пројеката.