Усвојен Закон којим се уводи матерински додатак за све незапослене породиље

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити којим се уводи матерински додатак у Републици Српској за све незапослене породиље, без обзира на ранији статус.

“Породиља може остварити право на матерински додатак ако је у вријеме порода незапослена и има пребивалиште у Српској најмање годину дана прије рођења дјетета”, наводи се у овом законском рјешењу.

Овај акт предвиђа да ће послодавцима, корисницима права на рефундирање из важећег закона, у 2020. години бити рефундирана накнада плата у износу од 100 одсто након исплате накнаде плате раднику, а уводи се и ново право накнада родитељу-његоватељу или његоватељу у износу од 25 одсто од основице из члана 21 важећег закона.

Прихваћени су амандмани Kлуба посланика СНСД-а на измјене овог закона према којима, између осталог, право на матерински додатак може остварити мајка која има пребивалиште у Српској ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.

Народна скупштина је усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима, којим се статус непокретности које послије правоснажно окончаних управних поступака и даље егзистирају као друштвена или државна својина у јавним евиденцијама о непокретностима уређује на начин да се уписом та својина претвара у право својине Српске.

Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима којим се, између осталог, стварају претпоставке за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања, те ствара позитиван амбијент будућим инвеститорима у области геологије.

Народна скупштина је усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске којим се проширује обухват привредних субјеката квалификованих за коришћење гаранција и на финансирање трговинске дјелатности, те прилагођавају пословне активности Фонда потребама и условима тржишта с циљем јачања конкурентности привредних друштава.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, чији је циљ даљи развој тржишта добровољног пензијског осигурања, као посебног облика дугорочне намјенске штедње, подстицањем и афирмисањем послодаваца да групно укључе запослене у пензијски план.

Овим законом се настоје омогућити додатне пензије посредством сигурне дугорочне штедње у добровољним пензијским фондовима, те подстаћи даљи развој финансијског тржишта и привреде.