Voda u Kotor Varošu ispravna za piće

Iz KP „Bobas“ Kotor Varoš poručuju građanima  da je na osnovu dobijenih rezultata uzorka vode i stručnog razmatranja utvrđeno  da je voda iz kotorvaroškog vodovoda sa aspekta fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara higijenski ispravna, i kao takva se može koristiti za piće. Stručno ispitivanje obavila je Javno zdravstvena ustanova „Institut za javno zdravstvo“ Republike Srpske. V. Đurđević