Za sportske organizacije 77 000 KM iz budžeta opštine

Budžetom opštine Kotor Varoš za 2015. godinu predviđena su sredstva za finansiranje sportskih organizacija u iznosu od 77 000 KM. Pored pomenutih sredstava, opština Kotor Varoš, na ime besplatnog korištenja termina u sportskoj dvorani i sali za fizičko vaspitanje u JU OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš daje doprinos razvoju sporta izdvajajući sredstva u iznosu od 37 800 KM.

Pored zakonskih uslova koje su organizacije dužne da ispune da bi dobili sredstva obavezne su da Skupštini opštine podnesu izvještaj o radu i finansijski izvještaj za proteklu godinu sa detaljnim pregledom utroška sredstava.

T.M.