Завршена изградња тротоара у Улици Кнеза Михаила

У општини Котор Варош је успјешно реализован пројекат „Извођење радова за изградњу тротоара у Улици Кнеза Михаила“, за чију намјену је из општинског буџета издвојено 82.000 КМ.

Ријеч је о пројекту који представља заједничку иницијативу руководства општине и директора „Дермала“ и „Сим Техника“, а обавеза Општине је била да финансира проширење Кнез Михаилове улице са одводњом оборинских вода и изградњом тротоара.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је истакао да су сви радови окончани у предвиђеном року.

„Успјешно је завршена одводња оборинских вода, постављање ивичњака и изградња тротоара. На овај начин смо ријешили дугогодишњи проблем радника који гравитирају према привредним предузећима, јер су били приморани да ходају саобраћајницом тик уз возила и била им је угрожена безбједност“, истакао је Сакан.

Успјешан извођач радова је било предузеће „Петровић“ д.о.о. из Котор Вароша.