Животни стандард радника у паду

Синдикална корпа је на ниво од 1870 марака и она је за 1 КМ мања у односу на јул и кад посматрамо и ставимо у однос саму синдикалну корпу и ту просјечну плату у августи и даље је евидентно да та просјечна плата не може обезбједи ни 45 одсто трошкова који се односе на производе који су неопходни једној четворочланој породици на мјесечном нивоу да задовољи основне животне потребе““ –каже Божана Радошевић, стручни сарадник за економска питања у Савезу синдиката РС.

Истовремено, 48 одсто становника БиХ живи на граници сиромаштва, а чак 600. 000 људи је испод те линије. Једна четворочлана породица осим на храну за коју је потребно око 700 марака, највише новца троши за становање и комуналне услуге, одјецу, обуцу и превоз.

Повећана је просијечна плата за четири марке, али повећане су и цијене горива и хљеба. Раст цијена робе и услуга јасно даје до знања да је животни сандард радника и њихових породица у опадању.

&лсqуо;“Јако мали број људи може да дио из корпе узме. Ми још причамо о голом преживљавању. Не причамо да корпа садржи И неке друге ствари као што одлазак у кино, путовање јер је то све саставни дио живота. А не да све сведемо јесмо ли данас ручали, нажалост је јако много људи на контејнерима И људи који су сиромашни и те 4 КМ не могу помоћи ништа““- каже Муриса Марић из Удружења за заштиту потрошача &лсqуо;“Дон““ из Приједора.

Највише просјечне нето плате у августу исплаћене су у области финансија и веће су за готово седам одсто у односу на јул. С друге стране најниже плате су у угоститељству и мање су за 0,36 одсто у односу на јул.

&лсqуо;“Могуће је једино ако радите у финансијским институцијама да покријете ту потрошачку корпу, али за оно што је просјечан исплаћени лични доходак за реални сектор практично требају три просјечне плате да би се то могло подмирити““ – рекао је економски аналитичар Зоран Павловић.

Док економско – социјални показатељи БИХ вло често стављају на само зачеље у регији, плате, примања и бенефиције њених политичара мјере се са платама функционера из развијених земаља ЕУ.

За њих је потрошачка корпа тек ситница