Замјена оружног листа до 31.12.2018. године

Да ли сте знали:

1. Да се оружни лист за оружје за личну безбиједност чија је важност истекла може до 31.12.2018. године замијенити без прилагања љекарског увјерења.

2. Да власници оружја за личну безбиједности плаћају новчану казну у износу од 300 до 500 KМ, а оружје им се одузима, уколико до 31.12.2018. године не замијене оружни лист чија је важност истекла.

3. Да власници оружја за личну безбиједност плаћају новчану казну у износу од 800 до 1200 KМ и оружје им се одузима, уколико не поднесу захтјев за замјену оружног листа 30 дана прије истека важности оружног листа чија важност истекне послије 31.12.2018. године.