30.000 км за секундарну канализацију

Општина Котор Варош је издвојила 30.000 КМ буџетских средстава за рјешевање проблема оборинске и фекалне канализације у урбаном дијелу Котор Вароша на десној обали ријеке Врбање.

Радови на пројекту „Изградња канализационе мреже у Котор Варошу – секундарна канализација крак 1 и 2“ обухватају спајање корисника из Улице Петра Кочића на већ постојећу канализациону мрежу поставком цијеви и изградњом бетонских шахтова. Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је истакао да ће на овај начин бити ријешен један од горућих проблема за мјештане насеља Вакуф.
Домаћинства у овом насељу ће након дужег времена бити прикључена на постојећу канализациону мрежу, а завршетак радова је предвиђен за 30. јуни“, истакао је Сакан.

Он је нагласио да ће до краја јуна бити ријешен и проблем фекалних и оборинских вода које се усљед обилних киша излијевају на магистрални пут М-4 из Улице Боре Станковића. Извођач радова на реализацији пројекта „Изградња канализационе мреже у Котор Варошу – секундарна канализација крак 1 и 2“ је Грађевинско предузеће „Декол“ из Котор Вароша.

 

Извор: opstinakotorvaros.com