70.000 КМ за стипендирање студената у 2018. години

Општина Котор Варош ове године је у буџету обезбиједила укупна средства у износу од 70.000 КМ за стипендирање студената.

Одлуком о стипендирању студената прописују се број, висина, услови, критеријуми, поступак и начин додјеле и исплате стипендија редовним студентима високошколских установа на основним студијама, а начелник општине Зденко Сакан ће конкурс расписати почетком фебруара.

Број стипендија одређен је износом намјенски издвојених средстава из Буџета општине Котор Варош за стипендирање студената, а од тог броја 5 стипендија биће додијељено студентима друге или виших година студија приватних високошколских установа, а преостали износ утрошиће се за додјелу стипендија студентима друге и виших године студија јавних високошколских.

Стипендије се додјељују и студентима прве године студија који су у средњој школи били „Вуковци“ или ученици генерације.

Дефицитарна занимања/струке у првом циклусу студирања на високошколским установама су: Електротехнички факултет (дипломирани инжињер електотехнике 240 ЕЦТС), Природно-математички факултет (професор математике и информатике и физика општи смјер 240 ЕЦТС), Машински факултет (дипломирани инжињер машинства 240 ЕЦТС).

Мјесечни износ стипендије од 100 КМ за студенте првог циклуса студија који имају просјек оцјена мањи од осам, као и за све студенте са приватних високошколских установа биће исплаћен за шест мјесеци, а за завршне године студија за пет мјесеци.

Стипендије у истом износу за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија са просјеком оцјена од осам до девет биће исплаћен за седам мјесеци, а за за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија са просјеком оцјена девет и већим биће исплаћен за осам мјесеци.

Стипендије за студенте прве године (ученици Вуковци и ученици генерације) исплатиће се за седам мјесеци у износу од 100 КМ (стотину конвертибилних марака).

Детаљне информације о стипендирању студената могу се добити у Одјељењу за друштвене дјелатности општине Котор Варош.