Центар за породицу „Кућа радости“ Котор Варош: Ангажовање логопеда приоритетни задатак

На састанку родитеља дјеце са посебним потребама и дјеце са језичко-говорним сметњама који је организовао Центар за породицу „Кућа радости“ Котор Варош

Протекле седмице у просторијама Центара за породицу „Кућа радости“ Котор Варош, родитељи дјеце са посебним потребама и дјеце са језичко-говорним сметњама одржали су радни састанак.

Директорица Центра, Драгица Тепић, упознала је присутних 12 родитеља о активностима настанка Центра, адаптацијом простора, набавком потребног материјала, као и радовима за стављање у функцију објекта.

Према њеним ријечима највећи проблем у раду Центра представља изостанак финансијске и нематеријалне помоћи институција.

Нина Драгољевић, предсједница Управног одбора  овом приликом позвала је   родитеље на сарадњу и активно узимање учешћа у заједничкој реализацији планова.

У приоритетне задатке на овом састанку стављено је обезбјеђење логопеда у Центру, као и органитовање едукативних радионица за дјецу и родитеље.