Црвени крст реализује пројекат „Омладинска еколошка иницијатива“

Општинска организација Црвеног крста Котор Варош ће у септембру мјесецу започети пројекат „Омладинска еколошка иницијатива“ који ће трајати шест мјесеци а чија вриједност износи 17210 КМ. Пројекат се реализује у склопу УНДП-овог пројекта „Јачање локалне демократије/демокрације IV – ЛОД IV“ којег финансира Европска унија из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у износу од 2 милиона еура.

Пројектом су предвиђене бројне активности а најважније су : успостављање сарадње са другим организацијама које дјелују на подручју општине Котор Варош, провођење анкете, израда промотивног материјала, одржавање еколошких предавања и радионица (одрживи развој, управљање отпадом, значај и заштита вода, енергетска ефикасност), еколошки квиз, ликовна еколошка радионица, изложба радова те формирање еко патроле и организовање радних акција и излета.

У пројекту ће се организовати јавне трибине, поставити информативне табле и израдити „зелени портфолио“ а све то ће бити попраћено кроз електронске и штампане медије и промоцију на друштвеним мрежама.