Fond “Dr Milan Jelić”: Drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini

Ministarstvo nauke i tehnologije RS raspisalo je drugi Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u zemlji i inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić” za akademsku 2016/2017. godinu.

Konkurs je raspisan:

  • studentima II ciklusa studija – sedam stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM i
  • studentima III ciklusa studija – pet stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM, u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.

Konkurs je otvoren do 12.06.2017. godine.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu  koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net, a ista se može preuzeti i u Fondu.

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond „Dr Milan Jelić”
Trg Republike Srpske 1
78 000 Banja Luka

sa naznakom: 

„Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija studentima II ili III ciklusa studija“

Konkus je dostupan na ovom linku.