Glamočak: Loša situacija u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja

Predstavnici opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini RS podnijeli su danas interpelaciju o radu Vlade RS u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema, ističući da su to učinili zbog veoma ozbiljne situacije u tim oblastima.

Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak iz Kotor Varoša naveo je da je u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja loša situacija i da reforme koje je Vlada preduzimala u tom sektoru nisu dale rezultate. On je istakao da je odnos broja radnika i broja korisnika prava penzijsko’invalidske zaštite jedan prema jedan.

– Za održiv sistem potreban je odnos tri prema jedan u korist radnika. Prihodi ne mogu pokriti rashode kada je riječ o penzijama. Vlada to konstatuje u svojim izvještajima, ali ništa ne preduzima da stanje promijeni. Zabrinjavajuće je i što su dužnici za ovo osiguranje institucije pod kontrolom Vlade – rekao je Glamočak.

Poslanik PDP-a Milan Švraka rekao je da stanje u zdravstvenom i penzionom sistemu ne vodi njihovoj stabilnosti u budućnosti.

– Postoji dug Fonda zdravstvenog osiguranja od oko 450 miliona, a dug zdravstvenih ustanova na kraju 2015. godine iznosio je oko 530 miliona KM. Dug zdravstvenih ustanova samo za penziono osiguranje 31. marta ove godine iznosilo je 103 miliona KM i ima trend rasta. Uzimajući sve to u obzir, može se smatrati da je ukupan dug zdravstva u RS veći od 1,1 milijarde KM. To je alarmantno i o tome se mora raspravljati jer to narušava finansijski sistem RS. Najveći dug u ovom sistemu imaju vladine institucije, javne ustanove i državna preduzeća – istakao je Švraka.

Poslanik NDP-a Krsto Jandrić smatra da su neodgovornost i bezakonje doveli ove, ali i ostale sektore u teško stanje, a kao jedan od razloga naveo je stranačko kadrovanje koje je za posljedicu imalo urušavanje struke, znanja i autoriteta.

Rok Vladi za odgovor na interpelaciju je 60 dana od dana predavanja, poslije čega treba da bude održana i skupštinska rasprava u vezi sa Vladinim izvještajem. Ukoliko Vlada ne napravi izvještaj, onda se interpelacija automatski stavlja na dnevni red Narodne skupštine poslije isteku roka od 60 dana.

Ovo je druga interpelacija koju podnosi opozicija. a prva koja se odnosi na ekonomsku politiku je predata prije oko mjesec.