ISPUNJENI KRITERIJUMI ZA BFC SEE SERTIFIKAT

KOTOR VAROŠ, 12. maja – Opština Kotor Varoš ispunila je neophodne uslove za sertifikaciju opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, prema zahtjevima BFC SEE /Business Friendly Certificate South East Europe/ standarda, a ocjena ispunjenosti je 78,6 odsto.

Opšti utisak Verifikacione komisije jeste da je lokalna vlast ovom procesu pristupila profesionalno, da je iskazala potreban nivo entuzijazma u ispunjenju zahtjeva postavljenih tokom sertifikacije na unapređenju lokalnog privrednog ambijenta i da uz određene preporuke zaslužuje regionalni sertifikat za opštinu sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Ovaj jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija, koje lokalne samouprave u regionu Jugoistočne Evrope pružaju privrednicima, daje smjernice opštinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Cilj BFC SEE programa, prije svega, jeste uvođenje inovacija u načinu na koji se promovišu lokalni potencijali, kao i pronalaženje konkretnih rješenja za poboljšanje poslovnog okruženja.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan istakao je da je ponosan zbog činjenice da je Kotor Varoš od sada zvanično opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

“Zahvalio bih svim subjektima koji su pomogli da dobijemo sertifikat, a između ostalih, to su Privredna komora Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, predstavnici USAID GOLD i SIDA projekta i GIZ-a”, rekao je Sakan.