Извјештај KП-а “Бобас“ а.д. Kотор Варош

Kомунално предузеће је у текућој години изводило радове на проширењу водоводне мреже према мјесној заједници Забрђе. Овим пројектом је предвиђена изградња примарне водоводне мреже дуж магистралног пута. Пројектовани цјевовод ће ријешити проблем мјештана МЗ Забрђа са питком водом. Трасу у дужини од 825 метара водоводне мреже према Забрђу наше предузеће је извршило у гарантном року и предало предузећу „Декол“ доо-Kотор Варош које ради наредну фазу водовода према Забрђу.

У току је преспајање привредних субјеката на нови ПЕ ХД цјевовод, а паралелно се врши и спајање домаћинстава који су били на старом цјевоводу као и нови захтјеви за водоводне прикључке .

Овог љета се такође приступило замјени дотрајале водоводне мреже у улици Бранислава Нушића гдје је положен нови цјевовод ПЕ ХД ПЕ100, ДН 63 у дужини од око 140 м, а такође је уграђен и секторски затварач.

Секторски затварач значи да се убудуће усљед квара у овом дјелу града неће искључивати цијели доњи Варош него само наведена улица у којој се квар и десио.

Домаћинства у улици Јосифа Панчића која се налази у самом центру града су након дуго година најзад ријешила питање канализације. Радове на изградњи је финансирала локална управа а комунално предузеће је изводило наведене радове. Такође је извршена санација и водоводне мреже пошто је дио домаћинстава имао проблеме са водоснабдијевањем односно било је проблема са нивоом притиска воде и предузеће је сопственим средствима у овој улици положило нове водоводне ПЕ ХД цијеви и регулисало ниво притиска на добробит домаћинстава у овом дијелу града.

Да би се смањили губици на мрежи и спријечила крађа воде систем водоснабдијевања је подијељен на 6 ДМА зона у којима су уграђени мјерачи протока који ће дати праву слику о потрошњи воде за поједине дијелове града.

Овај пројекат има за циљ смањење количине неприходоване воде (вода која неконтролисано цури и која се краде) унутар система водоснабдијевања општине Kотор Варош, а и повећава се умногоме и могућност лакшег лоцирања гдје је губитак воде ( крађа или квар у земљи). KП“Бобас“а.д.-Kотор Варош је у преговорима са већим комуналним предузећима у држави за набавку опреме која би још детаљније лоцирала кварове и нелегалне прикључке што ће у скорије вријеме резултирати да буду откривени сви нелегални прикључци односно крађа воде.

У току су активности на замјени и баждарењу старијих водомјера на основу „Плана замјене водомјера“.

Осим ових радова комунално предузеће Бобас константно унапређује услове за прикупљање и одвоз отпада са подручја наше општине. У протеклом времену је значајно повећан обим комуналног отпада са подручја општине тако да је предузеће приступило набавци већег броја контејнера за депоновање отпада, као и индивидуалних намјенских канти за домаћинства запремине до 240 л. Ријешен је проблем и становника насеља Брегови који су водом за пиће снабдјевани преко старих АЦ цијеви, а који су сада спојени на нови цјевовод од ПЕ ХД цијеви.

„Активности и радови који су у току су изградња нове канализационе мреже у улици Николе Тесле као и фаза радова на санацији и реконструкцији гравитационог цјевовода Соколине, што ћемо у нашим наредним извјештајима детаљније образлошити и сликовно приказати“, наведено је на сајту КП-а Бобас.