Јачање улоге мјесних заједница у БиХ – анкетни упитник за општину Котор Варош

Општина Котор Варош, у оквиру реализације пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, заједничког пројекта Владе Швајцарске и Шведске, којег проводи УНДП БиХ, започиње процес дефинисања будуће визије развоја мјесних заједница.

У складу са принципима отворености, транспарентности и партиципативности, осмишљен је анкетни упитник како би се заинтересованим грађанима и грађанкама дала могућност да изразе ставове и дају своје приједлоге у погледу дефинисања будуће визије мјесних заједница.

Период прикупљања података путем анкете је двије седмице, а како би се добио репрезентативан узорак важно је да у анкети учествују становници из свих мјесних заједница.

Учествовањем у анкети дајете ваш допринос јачању будуће улоге мјесних заједница на подручју општине Котор Варош.

Анкета је доступна ОВДЈЕ.