Јавна расправа о Нацрту одлуке о комуналним таксама

Скупштина општине Котор Варош на свом редовном засједању усвојила је Нацрт Одлуке о комуналним таксама и одлучила да се Нацрт одлуке упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом одлуке регулишу питања ширег друштвеног интереса и питања која су значајна за грађане општине Котор Варош.

Јавна расправа ће трајати 15 (петнаест) дана.
Општинска управа општине Котор Варош јавну расправу организоваће 01.07.2016. године у 09.00 часова (петак) у просторијама општине Котор Варош.